Seuran kuvaus

Östersundom-seura on alueen asukkaiden tukena

Östersundom-seura on perustettu 19.2.2011. Seuran kotipaikka on Helsinki ja toimialueena Östersundomin kaupunginosa lähialueineen. Seura on kaksikielinen, kielinä suomi ja ruotsi. Seura on puoluepoliittisesti sitoutumaton. Seuran tarkoituksena on edistää Östersundomin asukkaiden yhteistoimintaa ja toimia asukkaiden etujärjestönä, säilyttää ja edistää paikalliskulttuuria, toimia alueen viihtyisyyden, sivistyksellisten ja sosiaalisten olojen kehittämiseksi, toimia alueen luonnon ja kulttuurimaiseman suojelemiseksi, valvoa ja edistää alueen asukkaiden yhteisiä etuja ja oikeuksia, jotka liittyvät asunto-, ympäristö- ja aluepolitiikkaan sekä edistää alueen muodostumista ekologisesti kestäväksi asuinalueeksi. Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys osallistuu Östersundomia ja lähialueita koskevaan suunnitteluun, tekee selvityksiä sekä aloitteita ja antaa lausuntoja, järjestää kokouksia, kursseja, keskustelutilaisuuksia ja retkiä, harjoittaa tiedotus- ja valistustoimintaa, järjestää alueen yhteisiä tilaisuuksia ja toimii yhteistyössä muiden yhdistysten kanssa.

Östersundom förening är grundad 19.2.2011. Föreningens hemort är Helsingfors och verkningsområde stadsdelen Östersundom med närområden. Föreningen är tvåspråkig, finsk- och svenskspråkig. Föreningen är partipolitiskt obunden. Föreningens syfte är att befrämja Östersundombornas samarbete och att fungera som invånarnas intresseorganisation, bevara och gynna lokalkulturen, gynna utvecklingen för trivsamheten, civilisatoriska och sociala förhållanden, värna om naturen och kulturlandskapet i området, bevaka och befrämja invånarnas gemensamma intressen och rättigheter, som har med bostads-, omgivnings- och regionalpolitik att göra samt att befrämja skapandet av ett ekologiskt hållbart bostadsområde. För att förverkliga dessa intentioner deltar föreningen i planeringen av Östersundom och närområden, gör utredningar och tar initiativ samt ger utlåtanden, arrangerar möten, kurser, diskussionstillfällen och utflykter, idkar/bedriver informerings- och upplysningsverksamhet, arrangerar gemensamma tillställningar för invånarna och fungerar i samarbetemed andra föreningar.


Liity jäseneksi

Olet tärkeä! Tule mukaan! Liity Östersundom-seuraan!

Du är viktig! Kom med! Anslut dej till Östersundom föreningen!

Hakemus