Seuran kannanotot ja aloitteet

2018

12.11.2018 Östersundomin asukasyhdistysten yhteinen oikaisupyyntö HSL:n hallitukselle

9.9.2018 Kirje Helsingin kaupunginhallituksen jäsenille HSL:n lippu-uudistuksesta

26.7.2018 Valitus Rakennuskiellosta Helsingin hallinto-oikeudelle - Valituksen liitteet

11.6.2018 Kirje HSL:n hallitukselle11.6.2018 Kirje HSL:n hallitukselle

8.2.2018 Muistutus 11.1–9.2.2018 nähtävillä olevasta Östersundomin muutetusta yleiskaavaehdotuksesta


2017

21.9.2017 Kirje Helsingin kaupunginhallitukselle Östersundomin yleiskaavehdotuksesta

17.5.2017 Uudenmaan ELY-keskukselle. Pyyntö nopeusrajoitusten laskemiseksi ja suojateiden lisäämiseksi Östersundomissa


2016

9.9.2016 Aloite Lintuvesihanke 2016 Kapellviken-Karlviken

4.9.2016 Itä-Helsingin metsät ja luonnonrannat on säilytettävä


2015

6.11.2015 Mielipide Östersundomin maa-ainesten ympäristövaikutusten arvioinnista

23.9.2015 Kantelu oikeuskanslerille HSL:n lippujen hintasuhteista tulevassa vyöhykemallissa

4.3.2015 Kannanotto Östersundomin kuntien yhteiseen yleiskaavaehdotukseen


2014

22.5.2014 Lausunto Östersundomin yleiskaava-alueen raideyhteyshankkeen YVA-menettelyn tarpeellisuudesta

16.3.2014 Kunnallisvalitus Helsingin hallinto-oikeudelle joukkoliikenteen maksuista


2013

26.12.2013 Oikaisuvaatimus HSL:n hallitukselle

8.12.2013 HSLn hallitukselle. Östersundomilaisten matkalipun hinta kaksinkertaistuisi nykyisestä

25.6.2013 Uudenmaan ELY-keskukselle: Esitys nopeusrajoitusten alentamiseksi


2012

30.6. 2012 Uudenmaan liitolle. Lausunto maakuntakaavaehdotuksesta

23.1.2012 Uudenmaan ympäristökeskukselle. Östersundomin yhteisen yleiskaavan ympäristövaikutusten ja sosiaalisten vaikutusten arviointimenettelyn käynnistämisestä


2011

6.6.2011 Kannanotto Östersundomin kuntien yhteiseen yleiskaavaehdotukseen

28.2.2011 Mielipide Yleiskaavan osallistumis-ja arviointisuunnitelmaan